Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czarna Białostocka  sprawdź informacje Na Mapie gminy Czarna Białostocka

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czarna Białostocka.

Mapa Geoportal Czarna Białostocka

Dane urzędu

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiejul. Torowa 14ACzarna Białostocka, 16-020

Tel: 85 7131350

Fax: 85 7131349

E-mail: um@czarnabialostocka.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Czarna Białostocka: 2002023

Witryna: www.czarnabialostocka.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jacek Chrulskium@czarnabialostocka.pl

Gmina Czarna Białostocka w liczbach

Powierzchnia gminy Czarna Białostocka*

206 km2

312 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czarna Białostocka*

11 211 mieszkańców

779 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czarna Białostocka*

54 mieszkańców na km2

1447 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czarna Białostocka

Geoportal Czarna Białostocka prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Czarna Białostocka

Jak powstał Geoportal gminy Czarna Białostocka?

Geoportal Czarna Białostocka powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czarna Białostocka, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Czarna Białostocka umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czarna Białostocka

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czarna Białostocka?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Czarna Białostocka;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Czarna Białostocka;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Czarna Białostocka;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Czarna Białostocka;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Czarnej Białostockiej.
Informacje na Geoportalu Czarna Białostocka

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czarna Białostocka?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Czarna Białostocka;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Czarna Białostocka;
 • Rejestr MPZP Czarna Białostocka;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Czarna Białostocka;
 • Mapa Topograficzna gminy Czarna Białostocka;
 • Mapa Solarna gminy Czarna Białostocka;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Czarna Białostocka;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Czarna Białostocka

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czarna Białostocka?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czarna Białostocka.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czarna Białostocka łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czarnej Białostockiej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czarnej Białostockiej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czarna Białostocka, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czarna Białostocka oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czarna Białostocka. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czarnej Białostockiej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czarnej Białostockiej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czarna Białostocka. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czarna Białostocka.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czarnej Białostockiej.

  Geoportal gminy Czarna Białostocka posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czarna Białostocka. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czarnej Białostockiej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czarna Białostocka przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czarnej Białostockiej.

  W Geoportalu Czarna Białostocka przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czarna Białostocka. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czarnej Białostockiej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czarna Białostocka zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czarna Białostocka, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czarna Białostocka oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czarna Białostocka.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czarna Białostocka. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czarna Białostocka są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czarna Białostocka podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czarna Białostocka.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czarnej Białostockiej. W Geoportalu gminy Czarna Białostocka udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czarnej Białostockiej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czarna Białostocka.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czarna Białostocka. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Czarna Białostocka dla mieszkańców

Geoportal Czarna Białostocka jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czarna Białostocka. Na mapie Czarnej Białostockiej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czarna Białostocka mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czarna Białostocka. Korzystając z map Geoportalu gminy Czarna Białostocka w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czarna Białostocka są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czarna Białostocka dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czarna Białostocka dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu