Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Czarna Białostocka w liczbach

Geoportal Czarna Białostocka

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czarna Białostocka

Czarna Białostocka, gmina w województwie podlaskim, powiat białostocki.

Powierzchnia gminy Czarna Białostocka wynosi 206 km2, zajmuje 312 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Czarna Białostocka zamieszkuje 11 211 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 779 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Czarna Białostocka wynosi 54, jest 1447 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czarna Białostocka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czarna Białostocka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czarna Białostocka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czarna Białostocka: 206312
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czarna Białostocka: 0,161269
Lesistość w % w gminie Czarna Białostocka: 74,321
Ludność na 1 km2 w gminie Czarna Białostocka: 541447
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czarna Białostocka: -9,11908
Liczba ludności ogółem w gminie Czarna Białostocka: 11 211779
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czarna Białostocka: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czarna Białostocka: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czarna Białostocka: 6,47-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czarna Białostocka: 75,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czarna Białostocka: 771503
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czarna Białostocka: 3,91121
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Czarna Białostocka: 80,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czarna Białostocka: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czarna Białostocka: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czarna Białostocka: 925,0527
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czarna Białostocka: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czarna Białostocka: 374,0608
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czarna Białostocka: 68,62258
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czarna Białostocka: 2,21237
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czarna Białostocka: 2841274
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czarna Białostocka: 4 100-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czarna Białostocka: 4 143-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czarna Białostocka: 4 166-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czarna Białostocka: 89,91364
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czarna Białostocka: 63,5674
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czarna Białostocka: 97,4388
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czarna Białostocka: 85,2376
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czarna Białostocka: 78,11701
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czarna Białostocka: 29,51101

Źródłem danych statystycznych dla gminy Czarna Białostocka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czarna Białostocka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czarna Białostocka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.